18:38 23.02.2023 Учнівське самоврядування

Учнівський парламент на 2022–2023 н. р.

Прикріплені документи:

Учнівський парламент на 2022-2023 н.р. (обов’язки та ролі учасників у ліцеї).docx

...

Загальні положення:

1.     Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.

2.     Самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

3.  Представниками учнівського самоврядування є учні 5-11 класів.

4.  Представники учнівського парламенту обираються в своїх класах.

5.  Голова учнівського самоврядування та його заступник обираються на загальних або представницьких зборах шляхом голосування.

Мета і завдання: 

1. Головною метою шкільного самоврядування є:

– розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській діяльності.

2. Завдання учнівського самоврядування:

• сприяти виробленню в учнів почуття лідера;

• формувати вміння співпрацювати на принципах рівності та демократизму;

• виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства;

• розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей, як членів єдиного колективу, створювати умови для їхньої співдружності, творчого пошуку.

3. Діяльність органів самоврядування має демократичний, гуманний характер і спрямована на формування в учнів національної свідомості, духовності, працелюбності, вірності ідеям незалежної і соборної України.

 

Президент учнівського самоврядування:

• стежить за виконанням статуту та законів навчального закладу;

• координує і контролює роботу самоврядування;

• координує роботу членів парламенту;

• захищає та відстоює інтереси свого колективу;

• реалізує свою передвиборчу програму;

• веде пленарні засідання і підписує їх протоколи;

• сприяє членам парламентських комісій у вирішенні проблемних питань, надає їм необхідну інформацію для діяльності;

• звітує про роботу парламенту перед своїми виборцями на загальних зборах;

• представляти свій парламент у державних та недержавних структурах, органах місцевого самоврядування, під час зустрічей з посадовими особами різних рівнів, а також зі школярами та іншими громадянами.

Заступник є першим помічником голови парламенту, тісно з ним співпрацює. Головний його обов’язок – організація системи роботи усіх комісій, що працює кожна у своєму напрямі й відповідають за реалізацію конкретних проектів.

 

Основні напрями діяльності:

• Центр «Дозвілля»:

-         залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

-         підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

-         організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

-         готує творчі виставки учнів.

 

• Центр «Навчальний»:

-        проводить  роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

-         організовує консультаційну допомогу з предметів;

-         бере участь у проведенні предметних тижнів, олімпіад, конкурсів;

-         контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

-         залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

-         надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

-         бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах.

 

• Центр «Дисципліни і порядку»:

 -         забезпечує захист прав та інтересів учнів;

 -         контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

-         організовує чергування учнів  по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів;

-         контролює дотримання  учнями правил внутрішнього шкільного  розпорядку.

 

Новини розділу Учнівське самоврядування