І. Загальні правила поведінки

1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті ліцею.

2. Учень приходить до ліцею за 15-20 хвилин до занять. До дзвінка займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя.

3. Приходити до ліцею необхідно в чистій та охайній одежі (піджак темно-синього кольору), у ліцеї перевзуватись у перезувне взуття. Зачіска повинна бути охайною.

4. Учень ліцею повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики — дівчаткам.

5. Не дозволяється приносити до ліцею та на її територію з будь – якою метою та використовувати будь – яким способом зброю (навіть іграшкову) вибухонебезпечні та вогненебезпечні речовини, гострі предмети, карти(гральні), алкогольні напої, сигарети, жувальні гумки, літературу, аудіо, відео, та СD – продукцію аморального змісту. Учні можуть користуватися на уроках гаджетами лише для навчання.

6. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

7. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) залишати територію ліцею під час навчальних занять. Покинути ліцей можна, лише після пред’явлення довідки від батьків, медичного працівника класному керівнику.

8. У разі пропуску занять учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

9. Поза ліцеєм поводитися скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я ліцею.

10. Учні бережуть майно ліцею, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території ліцею.

11. Шкільне приладдя, одяг і інші речі, що знаходяться на території ліцею, належать їх власникам. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли шкоду, несуть матеріальну відповідальність.

12. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі ліцею, черговому вчителю, класному керівнику або адміністрації.

13. Фізична конфронтація, булінг (знущання і залякування) є неприпустимими формами поведінки.

14. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

15. Учні повинні вести охайно щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів. Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику.

16. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

ІІ. Поведінка на уроках

1. Учні входять до класу з дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

3. Заняття в ліцеї проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

4. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу (попередити) у вчителя.

5. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

6. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

7. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

8. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

9. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

10. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас.

11. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

12. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. Поведінка учнів до початку уроку, на перервах і після завершення уроків

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок свого робочого місця;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

- слухати зауваження та виконувати вимоги чергового вчителя стосовно власної поведінки;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами ліцею учні вітаються і звільняють прохід;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по ліцею, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати будівлю ліцею задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму.

5. Під час перерв забороняється бігати по коридорах, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями та іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У ліцеї та на його території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах учні можуть звернутися до свого классного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. Поведінка учнів у їдальні

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

6. Учні дбайливо ставляться до майна їдальні.

7. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

V. Рекомендації щодо зовнішнього вигляду учнів

1. У ліцей учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу - діловий, класичний (піджак темно-синього кольору). Для уроків фізичної культури обов’язкова спеціальна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Одяг повинен відповідати фізичним даним, виражати пошану особи до самої себе і суспільства.

4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

5. Знаходитися в ліцех у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

7. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків та на свій розсуд.

VІ. Черговий по класу і ліцею

1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку до уроку.

2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

3. Черговий клас по ліцею має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по ліцею триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по ліцею, за виконанням всіма учнями цих правил.

VІІ. Кінцеві положення

1. Учні не мають права під час знаходження на території ліцею і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту ліцею учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня з батьками на педагогічну нараду;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів ліцею і є обов’язковими для виконання на всій території ліцею, а також під час усіх заходів, що проводяться ліцеєм.

Новини розділу Статут та структура