15:41 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція двірника

...

1.  Загальні положення

1.1.    Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики загальногалузевої професії робітника «двірник».

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Двірник приймається на роботу і звільняється з неї ди¬ректором ліцею «Галицький» ЛМР на основі подання завідуючого господарствомз числа осіб, яким виповнилося 18 років (без вимог до освіти і досвіду роботи).

1.3. Двірник підпорядковується директору та завідуючому господарством. 

1.4. Двірник повинен знати:

-  норми і вимоги до стану зовнішнього впорядкування території, прилеглої до будівель і захисти навколишнього середовища;

-  вимоги до санітарного стану територій;

-  планування і межі прибирання закріпленої території;

-  порядок прибирання території;

-  інструкції і технологічні рекомендації по прибиральних роботах;

-  властивості миючих засобів і правила безпечного користування ними;

-  пристрої і правила експлуатації обслуговуючого устаткування і пристосувань, вживаних в роботі;

-  правила внутрішнього трудового розпорядку;

-  правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і особистої гігієни;

-  правила використовування засобів протипожежного захисту.

2.  Посадові обов'язки

2.1. Проводить прибирання закріпленої за ним території та підтримує у належному санітарному стані територію, яка за ним закріплена, підмітає, поливає, чистить сніг.

2.2. Обрізає дерева, кущі, улітку косить траву, обкопує дерева, кущі, проводить полив зелених насаджень.

2.3. Стежить за збереженням інвентарю на  спортивних, ігрових майданчиках.

2.4. Виконує різні господарські доручення завідувача господарством, директора ліцею.

2.5. Дотримується правил та норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності та протипожежної охорони.

2.6. Проходить в установленому порядку періодичні медичні огляди, навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, виробничої санітарії.

2.7. Оглядає робочу зону і переконується в тому, що всі колодязі закриті кришками, ями і траншеї захищені, а на території немає тих, що стирчать із землі гострих предметів (дроту, арматури, битого крупного скла і т. п.).

2.8. Підносить (підвозить) необхідні для прибирання матеріали і інвентар (пісок, поливальні шланги і т. п.).

2.9. Доповідає своєму керівнику про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції.

2.10. Обробляє протиожеледними матеріалами тротуари. розчищає проходи для руху пішоходів в період інтенсивного снігопаду (більше 1 см/година).

2.11. Захищає небезпечні ділянки і повідомляє про це своє безпосереднє керівництво.

2.12. При виявленні запаху газу або прориві трубопроводів (водопостачання, каналізації, опалювання і інших) на території, яку обслуговує терміново повідомляє адміністрацію.

2.13. Очищає встановлені на території урни у міру їх заповнення (але не рідше двох разів на день) і місця їх установки.  Здійснює промивку і дезінфекцію урн у міру них забруднення.  Проводить фарбування урн у міру необхідності (але не рідше одного разу на рік).

2.14.  Очищає кришки каналізаційних, газових і пожежних колодязів.

2.15.  Розчищає канави для стоку талих вод до люків і приймалень колодязям зливової сіті. 

2.16. Проводить очищення від снігу і льоду пожежних колодязів для вільного доступу до них.

2.17.  Очищає територію, проїзди і тротуари від снігу, пилу і дрібного побутового сміття з попереднім зволоженням території.

2.18. Видаляє і складує сніг в місцях, не перешкоджаючих вільному проїзду автотранспорту і руху пішоходів.

 

3.  Має право

3.1.  Знайомитися з проектами рішень керівництва ліцею,  що стосуються його діяльності.

3.2.  Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, передбаченими інструкцією.

 

4.  Відповідальність

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, двірник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.2. За завдані ліцею «Галицький»  та учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки двірник несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законо¬давством.

 

5.Взаємовідносини.

Двірник зобов'язаний:

5.1.Повідомити про хворобу або іншу причину невиходу на роботу в день неявки.

5.2. В разі потреби змінювати графік тільки за погодженням з адміністрацією.

5.3.Двірник може заміняти сторожа з оплатою згідно з чинним законодавством.

5.4.Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням завідуючого господарською роботою.

 

Оголошення

Mediahouse