15:46 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція охоронника

...

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики загальногалузевої професії робітника «охоронник».

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Охоронник приймається на роботу і звільняється з неї ди¬ректором ліцею «Галицький» ЛМР на основі подання завідуючого господарською роботою з числа осіб, яким виповнилося 18 років (без вимог до освіти і досвіду роботи).

1.3. Охоронник підпорядковується безпосередньо завідуючому господарством. 

1.4. Охоронник повинен знати:

-  норми і вимоги до стану зовнішнього впорядкування території, прилеглої до будівель і захисти навколишнього середовища;

-  вимоги до санітарного стану приміщень;

-  планування приміщень та території навчального закладу;

-  інструкції і технологічні рекомендації х охорони навчальних закладів;

-  правила внутрішнього трудового розпорядку;

-  правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і особистої гігієни;

-  правила використовування засобів протипожежного захисту.

1.5. У своїй роботі охоронник керується правилами охорони буді¬вель, загальними правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, пристрої і правила експлуатації обслуговуючого устаткування і пристосувань, вживаних в роботі  а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький» ЛМР і цією Інструкцією. 

 

2. Посадові обов'язки

Охоронник виконує такі обов'язки:

3.1. Забезпечує пропускний режим у ліцеї. Сторонні особи не допускаються в приміщення. Охоронник телефонує черговому адміністратору (директору, заступнику, секретарю чи вчителю) щодо відвідувачів. Батьки та відвідувачі, яким призначено, мають бути проведені до місця зустрічі охоронником. 

3.2. Охоронник видає ключі від кабінетів та робить відповідний запис у журнал.

3.3. Під час чергування через кожні 2 години обходить будів¬лю ліцею, його територію з метою перевірки її цілісності, непо¬шкодженості замків, ґрат на вікнах, систем життєзабезпечення.

3.4. У разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення по¬жежі, аварійних ситуацій, пов'язаних із системами водо-, енергопостачання негайно повідомляє директора ліцею, завідуючому господарською роботою, відповідні аварійні та інші служби (пожежну охорону, поліцію тощо).

3.5. Під час навчального процесу учні випускаються з приміщення ліцею лише за згодою учителя  (чергового адміністратора, медичної сестри).

3.6. Охоронник слідкує за економією енергоресурсів.

3.7. Виконує  доручення завідуючого господарством.

 

3.  Права

Охоронник має право на:

3.1. Надання йому організованого робочого місця та спеціального місця для власних речей.

3.2.  Знайомитися з проектами рішень керівництва ліцею,  що стосуються його діяльності.

3.3.  Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, передбаченими інструкцією.

 

4.  Відповідальність

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, двірник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.2. За завдані ліцею «Галицький»  та учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки охоронник несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законо¬давством.

 

5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Охоронник:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердже¬ним директором ліцею «Галицький» за поданням завідуючого господарською роботою. 

6.2. Проходить інструктаж під керівництвом завідуючого господарством з правил охо¬рони приміщень і території будівель, техніки безпеки, пожежної безпеки, правил поведінки в разі виникнення аварійних ситуацій.

 

Новини

...
20:59 12.06.2024 Життя школи
...
20:08 12.06.2024 Життя школи
Другий день школи дозвілля «Дикі леви"...
...
21:43 10.06.2024 Життя школи
Сьогодні насичений день для наших вчителів
...
20:51 10.06.2024 Життя школи
Школа дозвілля "Дикі леви" відкрита
...
21:18 10.06.2024 Життя школи
Сьогодні на засіданні педагогічної ради вчителі вивчали методичні матеріали громадської організації IREX
...
23:24 09.06.2024 Життя школи
Сьогодні в недільний ранок учні 5-А та 5-Б класів мали унікальну можливість переглянути фільм "Ок, дякую, бувай"
...
19:46 09.06.2024 Життя школи
Святе причастя
...
19:06 09.06.2024 Спорт
Наші вчителі продовжують брати участь у спортивних змаганнях Ліги-Т
...
18:12 09.06.2024 Спорт
Ліцей "Галицький" – чемпіон України з регбі-5
...
20:20 07.06.2024 Життя школи
У рамках ЕкоSTEM-тижня учні 9-А та 9- Б класів мандрували й досліджували чарівні Карпати

Оголошення

Mediahouse