15:50 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкціяприбиральниці службових приміщень

...

1. Загальні положення

1.1.    Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики загальногалузевої професії робітника «двірник».

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Прибиральник службових приміщень приймається на роботу і звільняється з неї ди-ректором ліцею «Галицький» ЛМР на основі подання завідуючого господарством з числа осіб, яким виповнилося 18 років (без вимог до освіти і досвіду роботи).

1.3. Прибиральник службових приміщень підпорядковується директору та завідуючому господарством. 

1.4. У своїй роботі прибиральник службових приміщень керуєть¬ся правилами санітарії та гігієни щодо утримання приміщень ліцею «Галицький»; інструкціями щодо призначення та упорядкування обладнання, яке обслуговується; правилами прибирання, безпечного користуван¬ня миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання; загальними правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький» ЛМР, цією Інструкцією.

2.  Посадові обов'язки

2.1. Підтримка належного санітарного стану і порядку на закріпленій за ним ділянці.

2.2. Прибирання закріплених за ним службових та навчальних приміщень ліцею  (класи, кабінети, коридори, сходи, санвузли, туалети тощо).

2.3. Прибирання пилу, підмітання та миття стін, підлог, віконних рам та скла, меблів та килимових виробів.

2.4. Очищення урн і промивання їх дезінфікуючим розчином, збирання та винесення  сміття на смітник.

2.5. Очищення та дезінфекція унітазів, раковин та іншого санітарно-технічне обладнання.

2.6. Дотримання правил санітарії та гігієни у приміщеннях і здійснення провітрювання останніх; вмикання та вимикання  освітлення у встановленому режимі.

2.7. підготовка до використання з дотриманням правил безпеки необхідних миючих та дезінфікуючих розчинів.

2.8. Дотримання правил з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної без¬пеки.

2.9. Догляд за порядком на закріпленій за ним ділянці, запобігання порушенням порядку з боку учнів (у випадку необхідності повідомлення чергового педагога).

2.10.. Здійснення обходу, на початку і в кінці кожного робочого дня, закріпленої за ним ділянки з метою перевірки стану обладнання, меблів, замків, віконного скла, кранів, раковин, санвузлів, елект¬роприладів (вимикачів, розеток, ламп тощо) та опалювальних при¬ладів.

 

3.  Права

Прибиральник службових приміщень має право на:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень керівництва ліцею,  що стосуються його діяльності.

3.2.  Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, передбаченими інструкцією.

3.3.. Отримання захисних засобів, миючих засобів, інвентарю, приміщення для їх зберігання.

 

 

 

4.  Відповідальність

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, прибиральник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.2. За завдані ліцею «Галицький»  та учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки прибиральник службових приміщень несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законо-давством.

5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Прибиральник службових приміщень:

5.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням завідуючого господарством.

5.2. Проходить інструктаж з правил санітарії та гігієни, правил прибирання, безпечного користування миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання, а також з техніки безпеки та пожежної безпеки під керівництвом завідуючого господарською роботою.

5.3. Негайно сповіщає робітника з обслуговування і поточного ремонту будівель, споруд і обладнання про несправність електро- і санітарно-гігієнічного обладнання, поламані двері, замки, вікна, розбите скло на закріпленій за ним ділянці.